Τα Τετράπλευρα - Όλα τα τετράπλευρα έχουν τέσσερεις πλεύρες.

Το τραπέζιο έχει μόνο δύο παράλληλες πλευρές.

Το παραλληλόγραμμο έχει δύο παράλληλες πλευρές και άλλες δύο παράλληλες πλευρές.

Το ορθογώνιο έχει παράλληλες πλευρές και ορθές γωνίες.

Το τετράγωνο έχει παράλληλες ίσες πλευρές και ορθές γωνίες.

Ο ρόμβος έχει παράλληλες ίσες πλευρές.

Το δελτοειδές έχει δύο ίσες πλευρές και άλλες δύο ίσες πλευρές.