Πόσες δεκάδες έχει ο αριθμός δέκα χιλιάδες;

(α) 1'000
(β) 10
(γ) 100
(δ) 10'000

Πόσες δεκάδες έχει ο αριθμός δέκα χιλιάδες;

(α) 1'000
(β) 10
(γ) 100
(δ) 10'000

Πόσες δεκάδες έχει ο αριθμός δέκα χιλιάδες;

(α) 1'000
(β) 10
(γ) 100
(δ) 10'000

Πόσες δεκάδες έχει ο αριθμός δέκα χιλιάδες;

(α) 1'000
(β) 10
(γ) 100
(δ) 10'000