Μαθαίνοντας Ελληνικά  

 Το Παιχνίδι με παράγοντες

 Το Παιχνίδι με τα κλάσματα

 Πρόσθεση μεικτών αριθμών