Αριθμός παιδιών ανά ομάδα (

2

)
Αριθμός παιδιώνΦτιάξε μια ομάδα (π.χ. 1,3,6)