Πέτυχες % - /
1. Πόσο κάνει πλήν ;
2. Ο αριθμός είναι μονός ή ζηγός;
3. Ο αριθμός διαιρείται με ποιούς αριθμούς;
4. Η ώρα είναι μ.μ. Τι ώρα θα είναι μετά από λεπτά;