Αριθμός με το σύμβολο & μπροστά
παραμένει ο ίδιος αριθμός.

Ένα διάστημα μετά από έναν αριθμό
και μια σειρά από σύμβολα @ αντικαθιστά
τα @ με μηδενικά.

Παράδειγμα:
( &10 * 926 @ / &1 @@@@@@ ) + &2 @@
⇒ ( 10 x 6530 ÷ 1000000 ) + 200