Χρησιμοποίησε τον χάρακα για να βρεις το εμβαδό και την περίμετρο.

Εμβαδό       =


Περίμετρος =Πρόχειρη εργασία
Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 1