Διαβάζω και ακούω

Το Πρόγραμμα


Τη Δευτέρα, τη δεύτερη ώρα, έχω Αγγλικά και την τέταρτη ώρα έχω Γυμναστική.
Την Τρίτη, την τρίτη ώρα, έχω Ελληνικά και την ένατη ώρα έχω Γεωγραφία.
Την Τετάρτη, τη πέμπτη ώρα, έχω Μαθηματικά και την έβδομη ώρα έχω Αγγλικά.
Την Πέμπτη, την έκτη ώρα, έχω Γυμναστική και τη δέκατη ώρα έχω Μουσική.
Την Παρασκευή, την πρώτη ώρα, έχω Ιστορία και την όγδοη ώρα έχω Ελληνικά.

1η = πρώτη  
2η = δεύτερη  
3η = τρίτη  
4η = τέταρτη  
5η = πέμπτη  
6η = έκτη  
7η = έβδομη  
8η = όγδοη  
9η = ένατη  
10η = δέκατη  

έχω  
ώρα