Το Πρόγραμμα

Άκουσε την πρόταση και συμπλήροσε το πρόγραμμα:
  ώρα    Δευτέρα         Τρίτη         Τετάρτη       Πέμπτη     Παρασκευή 
Πληκτρολόγιο