Το Πρόγραμμα

Άκουσε την πρόταση και συμπλήρωσε το πρόγραμμα:


  ώρα    Δευτέρα         Τρίτη         Τετάρτη       Πέμπτη     Παρασκευή 
πρώτη
δεύτερη
τρίτη
τέταρτη
πέμπτη
έκτη
έβδομη
όγδοη
ένατη
δέκατη
Πληκτρολόγιο