Χρησιμοποίησε την κλίμακα για να βρεις την σωστή ώρα για τα προβλήματα.


Πρόβλημα Α'


 

Πρόβλημα Β'