Οι αριθμοί

μηδέν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε

 

είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα

εκατό, διακόσια, τριακόσια, τετρακόσια, πεντακόσια, εξακόσια, επτακόσια, οκτακόσια, εννιακόσια

 

χίλια, δύο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες, τέσσερις χιλιάδες, πέντε χιλιάδες

 

ένα εκατομμύριο

 

Τα χρώματα

κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, μοβ, ροζ, άσπρο, μαύρο, γκρι

 

Τα σχήματα

τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος, ορθογώνιο, ρόμβος, οβάλ

 

κύβος, σφαίρα, πυραμίδα, πρίσμα

 

Η διάταξη / η σειρά

Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο, Έκτο, Έβδομο, Όγδοο, Ένατο,
Δέκατο, Ενδέκατο, Δωδέκατο

Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο

Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος

 

Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές

 

μονός, ζυγός, εναλλάξ

 

Λέξεις που δείχνουν τον χρόνο

 

νωρίτερα, αργότερα, πριν, μετά, μοτίβο/πατρόν, επόμενο, προηγούμενο, ποτέ, πάντα

 

Τί ώρα; Σε πόση ώρα;

Οι ημέρες της εβδομάδας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή

 

Οι μήνες του χρόνου

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

 

Σε ένα χρόνο, σε μία εβδομάδα, σε μία μέρα

 

Λέξεις που δείχνουν τοποθεσίας

η γραμμή, στήλη, σειρά

 

Λέξεις που δείχνουν ποσότητα

πολύ, πολλά, λίγο, λίγα, μερικά, ένα κομμάτι/ένα μέρος

μεγαλύτερο, μικρότερο, περισσότερο, λιγότερο

 

Λέξεις που δείχνουν το αντίθετο

όχι, δεν, αντί, χωρίς

 

Λέξεις που δείχνουν πρόσθεση

συν, προσθέτω, όλα μαζί, άθροισμα, σύνολο, συνολικά, βρίσκω

 

Λέξεις που δείχνουν αφαίρεση

πλην, μείον, αφαιρώ, δίνω, παίρνω, πήρα, θα πάρω, η διαφορά, βγάζω, έβγαλα, βγήκε

(μένω, κόβω, σκεπάζω, σκεπάζομαι, σκέπασα)

 

Λέξεις που δείχνουν πολλαπλασιασμός

επί, φορά, φορές, κάθε φορά, καθένας, καθεμία, καθένα, παίρνω από κάθε

 

Λέξεις που δείχνουν διαίρεση

δια, σε ίσα μέροι, χωρίζω, διαιρώ, μοιράζω, μοιράζομαι, δίνω σε κάθε

 

Λέξεις που δείχνουν ίσων

ίσο, ίσα με, τον ίδιο αριθμό, το ίδιο